Matrícules

aviso general pruebas de acceso 2-001

 

DATES DE MATRÍCULA I PRELACIÓ CURS 2017/2018

Per a la realització de la matrícula s’ha seguit la normativa vigent d’ensenyances elementals i professionals. A més, havem reservat el primer dia de matrícula per als alumnes menors o de 7 anys d’edat. Els alumnes amateurs majors de 7 anys es matricularan després dels alumnes oficials.

​Els alumnes amaters es matricularan primer tenen prefencia els que van cursar el curs anterior i després, però sempre a través de sorteig alfabètic, matriculant-se en primera instància els alumnes amb la lletra premiada del seu primer cognom i després per el de menor edat, seguint el calendari de matrícula.

La lletra assignada ha sigut: J. Sorteig realitzat el dia 20 de juliol a través de la pàgina http://www.alazar.info.  *Consultar resultats baix de la pàgina.

​Per a l’alumnat oficial (elemental i professional), la prelació en la matrícula ve donada per la nota del curs anterior o per la prova d’accés . A més, els alumnes que tinguen germans en el centre, podran matricular als germans que estiguen en cursos posteriors.

A partir del dilluns, dia 4 de setembre, vos facilitarem els llistats per fer l’ordre de matrícula en ensenyances oficials.

​- INFANTIL AMATEUR MENOR DE 8 ANYS (nascuts després o en l’any 2010 o anterior per a cursar amateur):

 • Día 7 de setembre, 9.00h fins 11.00h: alumnes de 3 anys.

  • De la lletra J fins  I

 • Día 7 de setembre, d’ 11.00h fins 13.00h: alumnes de 5 anys.

  • De la lletra J fins  I començant pels del curs anterior

 • Dia 7 de setembre, 16.00h fins 17.30h: alumnes de 4 anys.

  • De la lletra J fins  I alumnes curs anterior

  • De la lletra J fins  I alumnes nous de 17.30h fins 19.00h

 • Dia 8 de setembre, 9.30h fins 11.00h: alumnes de 6 anys Fasolet Junior 1

  • De la lletra J fins  I alumnes curs anterior

  • De la lletra J fins  I alumnes nous de 11.00h fins 13.00h Fasolet junior 1, 6-7 anys

 • Dia 8 de setembre, 16.00h fins 18.00h: alumnes de 7 anys Fasolet Junior 2

  • De la lletra J fins  I alumnes curs anterior

 • Dia 8 de setembre, 18.00h fins 20.00h: alumnes de 7-8 anys Fasolet Junior 2

  • De la lletra J fins  I alumnes nous

ALUMNES OFICIALS ELEMENTAL:

 • Dia 11 de setembre, 9.00h : alumnes de PRIMER CURS ELEMENTAL. Nota obtesa en la prova d’accés: 10.

 • Dia 11 de setembre, 11.00h: alumnes de PRIMER CURS ELEMENTAL. Nota obtesa en la prova d’accés: 9, 8, 7.

*En primer curs contarà la nota obtesa en la prova d’accés.

 • Dia 12 de setembre, 9.00h: alumnes de SEGON CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 9.33 fins 8.67.

 • Dia 12 de setembre, 11.00h: alumnes de SEGON CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 8.33 fins 7.67.

 • Dia 12 de setembre, 16.00h: alumnes de SEGON CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 7.33, 5.​

 • Dia 12 de setembre, 17.00h: alumnes de TERCER CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 9.33 ,8.67

 • Dia 12 de setembre, 18.00h: alumnes de TERCER CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 8.33, 8

 • ​Dia 12 de setembre, 19.00h: alumnes de TERCER CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 7.67, 5.

 • Dia 13 de setembre, 16.30h: alumnes de QUART CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 10 ,9, 8.

 • Dia 13 de setembre, 17.30h: alumnes de QUART CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 7.

 • Dia 13 de setembre, 18.30h: alumnes de QUART CURS ELEMENTAL. Mitja de les notes del curs anterior: 6.

ALUMNES OFICIALS PROFESSIONAL:

 • Dia 14 de setembre, 9.30h: alumnes de PRIMER CURS PROFESSIONAL. Nota obtesa en la prova d’accés: 10 ,9, 8, 7, 6, 5.

 • Dia 14 de setembre, 16.30h: alumnes de SEGON CURS PROFESSIONAL. Mitja de les notes del curs anterior: 10, 9, 8, 7.

 • Dia 14 de setembre, 18.00h: alumnes de SEGON CURS PROFESSIONAL. Mitja de les notes del curs anterior: 6, 5.

 • Dia 15 de setembre, 9.30.00h: alumnes de TERCER CURS PROFESSIONAL. Mitja de les notes del curs anterior: 8, 7.

 • Dia 15 de setembre, 11.00h: alumnes de TERCER, QUART CURS PROFESSIONAL. Mitja de les notes del curs anterior: 6, 5.

– TRASLLATS OFICIALS I ALUMNES AMATEURS MAJORS DE 7 ANYS (NASCUTS ABANS DEL 2009):

 • Dia 15 de setembre, 18:00h. Per ordre de nota d’expedient: De major a menor nota.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

 

ALUMNES DE NOU INGRÉS:

 • Foto de carnet

 • copia de DNI de l’alumne o llibre de familia.

 • SIP de l’alumne.

 • Copia del DNI tutor

 • Domicilia bancaria

 • Alumnes amb al-lèrgies: informe mèdic.

 • Per alumnes en minúsvalia: informe mèdic.

ALUMNES D’ANYS ANTERIORS:

 • Canvis en la documentació (de llibre de familia a DNI de l’alumne, domiciliació bancària,…)

 • Alumnes amb al-lèrgies: informe mèdic.

 • Per alumnes en minúsvalia: informe mèdic.

​* Junt a la confirmació de matrícula s’abonara les mensualitats de la següent manera: 1/2 mes de setembre i octubre sencer.

banda de gandia

 

Anuncios