CONCERT BANDA – RETROBEM

Retrobem la Nostra Música és un programa estable de suport a la música promogut des de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. Comptarà aquest any 2019 amb 40 edicions i el seu objectiu principal és el foment de bona part de les activitats musicals. La Banda participa en esta campanya i els oferirà un concert de musics Valencians.

Anuncios

Inscripció proves d’ingrés i accés música elemental i professional per al curs-2019-20


Inscripció per a seguir estudis reglats en ensenyances elementals o professionals de música. Els continguts dels cursos els trobarà per nivell i especialitat en la barra d’inici PROVES D’ACCÉS 2019/2020 En breu es posarà la data de matrícula per a ensenyances amateurs, alumnes des de 3 anys fins adults.